temadagar.se logotype

Internationella jongleringsdagen


När är Internationella jongleringsdagen 0?

Internationella jongleringsdagen infaller en lördag i juni.

Läs mer om Internationella jongleringsdagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Taggar:

En lördag i juni
Internationella jongleringsdagen