temadagar.se

Internationella sjöfartsdagen


Internationella sjöfartsdagen infaller valfri dag under sista veckan i september.

Internationella sjöfartsdagen är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella sjöfartsdagen
Valfri dag under sista veckan i september