temadagar.se

Skolans dag


Skolans dag 2018 infaller den 4 september.

Skolans dag är instiftad av Lärarnas Riksförbund.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Dagen för ungas psykiska hälsa
Tidningsbudens dag

Taggar:

Lärarnas Riksförbund
Skolans dag