Esperantodagen är årsdagen av att den första läroboken i det internationella språket esperanto publicerades 26 juli år 1887. Det är en dag som uppmärksammas av esperantotalare runt om i världen. Språket esperanto skapades av den polsk-judiske ögonläkaren Ludwig Lazar Zamenhof. Han kallade det själv för ”lingvo internacia”, internationella språket,...