Minnesdag för transpersoner heter på engelska Transgender Day of Remembrance och uppmärksammar alla de transpersoner som har dött på grund av sin könstillhörighet....