Minnesdag för transpersoner heter på engelska Transgender Day of Remembrance. Dagen uppmärksammar alla de transpersoner som har dött på grund av sin könstillhörighet....