Internationella dagen för lärare, även kallad Internationella lärardagen och Världslärardagen. En temadag som instiftades 1994 av UNESCO vilket är Förenta nationernas organ för utbildning....