temadagar.se logotype

Världsdagen mot bukspottkörtelcancer


När är Världsdagen mot bukspottkörtelcancer 0?


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Taggar:

Världsdagen mot bukspottkörtelcancer