temadagar.se

Arkeologidagen


Arkeologidagen infaller nästa gång den 27 augusti 2017.

Arkeologidagen infaller sista söndagen i augusti.

Arkeologidagen är instiftad av Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om Arkeologidagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Arkeologidagen
Porslinets dag
Sveriges Raoul Wallenbergdag