temadagar.se

Arkeologidagen


Arkeologidagen 2018 infaller den 26 augusti.

Arkeologidagen infaller sista söndagen i augusti.

Arkeologidagen är instiftad av Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om Arkeologidagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Alla hundars dag
Jämställdhetsdagen
Porslinets dag

Taggar:

Arkeologidagen
Sista söndagen i augusti