temadagar.se

Instifta temadag

Vi har till temadagar.se fått många frågor om hur man instiftar en temadag. Vi tycker att det är kul att intresset för temadagar är så stort och vi har därför satt ihop en guide till hur du som vill skapa en egen temadag skall gå tillväga.


Innan vi tittar på guiden så vill vi först meddela att det inte finns något officiellt register för vilka Temadagar som existerar och när. All den information vi har om temadagar har vi själva letat upp eller fått tips från er besökare. Det finns ingen som bestämmer vilka dagar som får finnas eller inte, det som styr hur känd en temadag blir är mängden marknadsföring som sker.

1. Bestäm meningen med er temadag, vad den skall handla om och varför den bör finnas.
2. Skapa en hemsida för temadagen, internet är idag det största kommunikationsmedlet för att snabbt komma ut med ny och aktuell information.
3. Börja marknadsföra temadagen i de kretsar som det är mest aktuellt, t ex kanelbullens dag på konditorier, Skolans dag i skolorna osv.
4. Marknadsför sedan temadagen på andra platser i landet och världen, detta för att sticka ut från mängden, att bli lika känd som t ex fettisdagen är stor skillnad från många andra dagar.
5. När dagen har börjat spridas kan du skicka in den till oss på info@temadagar.se så lägger vi upp den i vår kalender. Notera att vi endast tar med dagar i vår kalender som redan firas runt om i landet.
6. Prata om dagen, skriv om dagen, be alla prata om dagen, ju fler desto bättre.