temadagar.se logotype

Dagen för ungas psykiska hälsa


När är Dagen för ungas psykiska hälsa 2020?

Dagen för ungas psykiska hälsa 2020 infaller den 4 september.

Dagen för ungas psykiska hälsa är instiftad av Föreningen Tilia.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Dagen för ungas psykiska hälsa
Föreningen Tilia