temadagar.se

Earth hour


Earth hour infaller varierande datum varje år.

Earth hour är instiftad av WWF.

Läs mer om Earth hour här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass
Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna...
Världstuberkulosdagen

Taggar:

Earth hour
Varierande datum varje år
WWF