temadagar.se

Europadagen


Europadagen infaller den 9 maj varje år, nästa gång den 9 maj 2018.

Europadagen är instiftad av EU.


Samma dag uppmärksammas:

Europadagen
Internationella flyttfågeldagen
Linderödsgrisens dag
Nedkopplingens dag