temadagar.se

Europadagen


Europadagen 2019 infaller den 9 maj.

Europadagen är instiftad av EU.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internationella flyttfågeldagen
Linderödsgrisens dag
Nedkopplingens dag

Taggar:

EU
Europadagen