temadagar.se logotype

Internationella brottsofferdagen


Internationella brottsofferdagen 2020 infaller den 22 februari.

Internationella brottsofferdagen är instiftad av Brottsmyndigheten.

Läs mer om Internationella brottsofferdagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Alla scouters dag

Taggar:

Brottsmyndigheten
Internationella brottsofferdagen