temadagar.se

Internationella brottsofferdagen


Internationella brottsofferdagen infaller den 22 februari varje år, nästa gång den 22 februari 2018.

Internationella brottsofferdagen är instiftad av Brottsmyndigheten.


Samma dag uppmärksammas:

Alla scouters dag
Internationella brottsofferdagen