temadagar.se

INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN

SEDAN ÅR 2000 HAR INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN UPPMÄRKSAMMATS RUNT OM I VÄRLDEN, DAGEN FIRAS DEN 22 OKTOBER VARJE ÅR. FIRANDET AV INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN ÄR EN KAMPANJ FÖR ATT RADERA ELLER FLYTTA PÅ CAPS LOCK-TANGENTEN SOM ENLIGT MÅNGA SITTER DUMT PLACERAD OCH OFTA RÅKAS ANVÄNDAS VID FEL TILLFÄLLE. I CHATTAR OCH FORUM PÅ INTERNET RÄKNAS DET SOM ATT MAN SKRIKER NÄR MAN SKRIVER MED VERSALER OCH DET ÄR DETTA SOM OFTA SKER UTAN ATT DET ÄR MENINGEN. UPPMÄRKSAMMA DAGEN GENOM ATT ANVÄNDA CAPS LOCK NÄR DU SKRIVER FÖR ATT VISA PÅ HUR JOBBIGT DET ÄR, TÄNK PÅ ATT DET KAN VARA SVÅRT ATT FYLLA I LÖSENORD MED CAPS LOCK PÅ.


INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN infaller den 22 oktober varje år, nästa gång den 22 oktober 2018.


Samma dag uppmärksammas:

INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN
Internationella stamningsdagen