temadagar.se

Internationella EBM-dagen


Internationella EBM-dagen infaller den 24 februari varje år, nästa gång den 24 februari 2018.

Läs mer om Internationella EBM-dagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella EBM-dagen
Sverigefinnarnas dag