temadagar.se

Internationella handhygiendagen


Internationella handhygiendagen 2019 infaller den 5 maj.

Internationella handhygiendagen är instiftad av WHO.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internationella barfotalöpningsdagen
Internationella barnmorskedagen
Internationella kebabdagen
Nässlans dag
Världsskrattdagen

Taggar:

Internationella handhygiendagen
WHO