Internationella ickevåldsdagen

När är Internationella ickevåldsdagen 2020?

Internationella ickevåldsdagen är alltid den 2 oktober.

Internationella ickevåldsdagen är en FN-dag.

Hur många dagar är det kvar till Internationella ickevåldsdagen?

Det är 123 dagar kvar till Internationella ickevåldsdagen.Andra temadagar samma dag:

Lantbruksdjurens dag

Taggar:

2 oktober
Internationella ickevåldsdagen