Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

Välkommen till Temadagar.se

Vi förstår att du inte är här för annonserna och vi ser att du har Adblock aktiverat i din webbläsare vilket gör oss lite ledsna. Temadagar.se drivs av de intäkter vi får från annonserna vi har på sidan. Detta gör att vi önskar att du vitlistar temadagar.se i ditt adblock-verktyg för att sidan ska fortsätta utvecklas.

Tack för din förståelse!

Alla FN-dagar på ett och samma ställe

Förenta nationerna, med sitt engagemang för globalt samarbete och främjande av mänskliga rättigheter, har instiftat och uppmärksammar olika temadagar för att lyfta fram ämnen som de anser vara av stor vikt. Dessa FN-dagar tjänar som plattformar för att öka medvetenheten och mobilisera åtgärder kring specifika frågor som berör människor över hela världen.

Det finns en mångfald av FN-dagar som spänner över olika ämnesområden, inklusive mänskliga rättigheter, miljöfrågor, hälsa, utbildning och fred. Dessa dagar representerar en möjlighet för länder och samhällen att reflektera över och agera mot globala utmaningar. Genom att dedikera särskilda dagar åt dessa ämnen strävar FN efter att skapa en plattform för diskussion och handlingsplaner för att främja positiva förändringar.

Svenska FN-förbundet väljer att uppmärksamma ett urval av dessa temadagar, anpassat efter de frågor och utmaningar som är mest relevanta för den svenska kontexten. Detta gör att deras lista över FN-dagar kan skilja sig från den som presenteras här, där alla dagar som FN globalt uppmärksammar listas för att skapa en så komplett översikt som möjligt.

Sammanfattningsvis erbjuder FN-dagarna en unik möjlighet att fokusera på specifika globala utmaningar och främja enighet och samarbete. Genom att anpassa uppmärksamheten efter lokala behov kan organisationer och samhällen bidra till att skapa en verklig påverkan och främja en hållbar utveckling på både nationell och global nivå. Här hittar du samtliga temadagar i vår kalender.

FN-dagar 2024

Januari
4 - Punktskriftens dag
27 - Förintelsens minnesdag

Februari
4 - Världscancerdagen
6 - Int. dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning
10 - Baljväxtens dag
11 - Int. dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap
13 - Världsradiodagen
20 - Världsdagen för social rättvisa
21 - Internationella dagen för modersmål

Mars
1 - Internationella dagen mot diskriminering
3 - Världsdagen för natur- och djurliv
8 - Internationella kvinnodagen
20 - Internationella glädjedagen
21 - Int. dagen för avskaffande av rasdiskriminering
21 - Internationella dagen för Nowruz
21 - Världspoesidagen
21 - Internationella Downs syndrom-dagen
21 - Internationella skogsdagen
22 - Internationella vattendagen
23 - Världsmeteorologidagen
24 - Int. dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna...
24 - Världstuberkulosdagen
25 - Internationella dagen till minne av slaveriets offer
25 - Int. solidaritetsdagen för frihetsberövad eller försvunnen personal

April
2 - Världsautismdagen
4 - Internationella dagen för minor och minröjning
6 - Internationella sportdagen för utveckling och fred
7 - Int. dagen för reflektion av folkmordet i Rwanda
7 - Världshälsodagen
12 - Internationella dagen för bemannade rymdfärder
21 - Världsdagen för kreativitet och innovation
22 - Jordens dag
23 - Världsbokdagen
24 - Int. dagen för multilateralism och diplomati för fred
25 - Världsmalariadagen
26 - Världsdagen för intellektuell äganderätt
26 - Internationella dagen till minnet av Tjernobylkatastrofen
28 - Arbetsmiljödagen
30 - Internationella jazzdagen

Maj
2 - Världsdagen för tonfisk
3 - Internationella dagen för pressfrihet
8 - Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget
11 - Internationella flyttfågeldagen
14 - Svenska teckenspråkets dag
15 - Internationella familjedagen
16 - Internationella dagen för fredlig samlevnad
16 - Internationella ljusdagen
17 - Internationella telekommunikationsdagen
20 - Internationella bi-dagen
21 - Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling
21 - Internationella tedagen
22 - Internationella dagen för biologiskt mångfald
23 - Internationella dagen för utrotning av obstetrisk fistula
29 - Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal
31 - Internationella dagen mot tobak

Juni
1 - Mjölkens dag
1 - Globala dagen för föräldrar
3 - Internationella cykeldagen
4 - Int. dagen för barn som blivit offer för aggression
5 - Världsmiljödagen
5 - Int. dagen för kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske
8 - Världshavens dag
12 - Internationella dagen mot barnarbete
13 - Internationella dagen för medvetenhet om albinism
14 - Internationella blodgivardagen
15 - Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre
16 - Internationella dagen för familjeremitteringar
17 - Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka
18 - Internationella dagen för hållbar gastronomi
20 - Världsdagen för flyktingar
21 - Internationella yogadagen
23 - FN:s dag för offentliga tjänster
23 - Internationella dagen för änkor
25 - Internationella dagen för sjöfarare
26 - Internationell solidaritetsdag för tortyroffer
26 - Int. dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika
27 - Internationella dagen för små- och medelstora företag
30 - Internationella dagen för asteroider
30 - Internationella dagen för parlamentarism

Juli
6 - Internationella dagen för kooperativ
11 - FN:s befolkningsdag
15 - Världsdagen för ungdomars talanger
18 - Internationella Nelson Mandela-dagen
20 - Internationella schackdagen
28 - Världshepatitdagen
30 - Internationella dagen mot trafficking av personer

Augusti
9 - Internationella dagen för världens ursprungsfolk
12 - Internationella ungdomsdagen
19 - Internationella dagen för humanitärt arbete
21 - Internationella dagen till minnet av terrorismens offer
22 - Int. minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion...
23 - Int. dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande
29 - Internationella dagen mot kärnvapenprov
30 - Int. dagen för offren för påtvingade försvinnanden

September
5 - Internationella dagen för välgörenhet
8 - Internationella läskunnighetsdagen
12 - Internationella dagen för syd-syd-samarbete
15 - Internationella dagen för demokrati
16 - Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet
21 - Internationella fredsdagen
23 - Internationella dagen för teckenspråken i världen
26 - Internationella dagen för eliminerandet av kärnvapen
27 - Världsturismdagen
28 - Int. dagen för universell tillgång till information
30 - Internationella dagen för översättning

Oktober
1 - Internationella dagen för äldre
2 - Internationella ickevåldsdagen
5 - Internationella dagen för lärare
7 - Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor
9 - Int. dagen för begränsning av naturkatastrofer
9 - Världspostunionens dag
10 - Världsdagen för mental hälsa
11 - Internationella flickdagen
15 - Internationella landsbygdskvinnors dag
16 - Världshungerdagen
17 - Internationella dagen för utrotande av fattigdom
20 - Världsdagen för statistik
24 - FN-dagen
24 - Världsdagen för information om utvecklingsfrågor
27 - Världsdagen för audiovisuellt kulturarv
31 - Världsdagen för städer

November
2 - Int. dagen för att för att upphäva straffrihet för brott mot journalister
5 - Internationella dagen för tsunamikännedom
6 - Int. dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter
10 - Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling
14 - Världsdiabetesdagen
16 - Internationella dagen för tolerans
17 - Världsdagen till minne av trafikoffer
19 - Internationella toalettdagen
20 - Barnkonventionsdagen
20 - Industrialiseringsdagen för Afrika
21 - Världsfilosofidagen
21 - Världsdagen för TV
25 - Internationella dagen mot våld mot kvinnor
29 - Int. solidaritetsdagen med det palestinska folket
30 - Int. dagen till minnet av offren för kemisk krigsföring

December
1 - Internationella AIDS-dagen
2 - Internationella dagen för avskaffande av slaveri
3 - Internationella dagen för handikappade
5 - Int. dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling
5 - Internationella volontärdagen
5 - Världsdagen för jordmån
7 - Internationella dagen för civil luftfart
9 - Internationella dagen mot korruption
10 - Mänskliga rättigheternas dag
11 - Internationella dagen för världens berg
12 - Internationella dagen för neutralitet
12 - Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla
18 - Internationella migrationsdagen
20 - Internationella mänskliga solidaritetens dag

FN väljer då och då att ta in nya dagar i sin kalender vilket gör att vi kan ha missat enskilda dagar. Om du noterar att det saknas någon FN-dag så kontakta oss.

FN-dagar 2025

Januari
4 - Punktskriftens dag
27 - Förintelsens minnesdag

Februari
4 - Världscancerdagen
6 - Int. dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning
10 - Baljväxtens dag
11 - Int. dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap
13 - Världsradiodagen
20 - Världsdagen för social rättvisa
21 - Internationella dagen för modersmål

Mars
1 - Internationella dagen mot diskriminering
3 - Världsdagen för natur- och djurliv
8 - Internationella kvinnodagen
20 - Internationella glädjedagen
21 - Int. dagen för avskaffande av rasdiskriminering
21 - Internationella dagen för Nowruz
21 - Världspoesidagen
21 - Internationella Downs syndrom-dagen
21 - Internationella skogsdagen
22 - Internationella vattendagen
23 - Världsmeteorologidagen
24 - Int. dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna...
24 - Världstuberkulosdagen
25 - Internationella dagen till minne av slaveriets offer
25 - Int. solidaritetsdagen för frihetsberövad eller försvunnen personal

April
2 - Världsautismdagen
4 - Internationella dagen för minor och minröjning
6 - Internationella sportdagen för utveckling och fred
7 - Int. dagen för reflektion av folkmordet i Rwanda
7 - Världshälsodagen
12 - Internationella dagen för bemannade rymdfärder
21 - Världsdagen för kreativitet och innovation
22 - Jordens dag
23 - Världsbokdagen
24 - Int. dagen för multilateralism och diplomati för fred
25 - Världsmalariadagen
26 - Världsdagen för intellektuell äganderätt
26 - Internationella dagen till minnet av Tjernobylkatastrofen
28 - Arbetsmiljödagen
30 - Internationella jazzdagen

Maj
2 - Världsdagen för tonfisk
3 - Internationella dagen för pressfrihet
8 - Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget
14 - Svenska teckenspråkets dag
15 - Internationella familjedagen
16 - Internationella dagen för fredlig samlevnad
16 - Internationella ljusdagen
17 - Internationella telekommunikationsdagen
20 - Internationella bi-dagen
21 - Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling
21 - Internationella tedagen
22 - Internationella dagen för biologiskt mångfald
23 - Internationella dagen för utrotning av obstetrisk fistula
29 - Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal
31 - Internationella dagen mot tobak

Juni
1 - Mjölkens dag
1 - Globala dagen för föräldrar
3 - Internationella cykeldagen
4 - Int. dagen för barn som blivit offer för aggression
5 - Världsmiljödagen
5 - Int. dagen för kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske
8 - Världshavens dag
12 - Internationella dagen mot barnarbete
13 - Internationella dagen för medvetenhet om albinism
14 - Internationella blodgivardagen
15 - Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre
16 - Internationella dagen för familjeremitteringar
17 - Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka
18 - Internationella dagen för hållbar gastronomi
20 - Världsdagen för flyktingar
21 - Internationella yogadagen
23 - FN:s dag för offentliga tjänster
23 - Internationella dagen för änkor
25 - Internationella dagen för sjöfarare
26 - Internationell solidaritetsdag för tortyroffer
26 - Int. dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika
27 - Internationella dagen för små- och medelstora företag
30 - Internationella dagen för asteroider
30 - Internationella dagen för parlamentarism

Juli
11 - FN:s befolkningsdag
15 - Världsdagen för ungdomars talanger
18 - Internationella Nelson Mandela-dagen
20 - Internationella schackdagen
28 - Världshepatitdagen
30 - Internationella dagen mot trafficking av personer

Augusti
9 - Internationella dagen för världens ursprungsfolk
12 - Internationella ungdomsdagen
19 - Internationella dagen för humanitärt arbete
21 - Internationella dagen till minnet av terrorismens offer
22 - Int. minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion...
23 - Int. dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande
29 - Internationella dagen mot kärnvapenprov
30 - Int. dagen för offren för påtvingade försvinnanden

September
5 - Internationella dagen för välgörenhet
8 - Internationella läskunnighetsdagen
12 - Internationella dagen för syd-syd-samarbete
15 - Internationella dagen för demokrati
16 - Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet
21 - Internationella fredsdagen
23 - Internationella dagen för teckenspråken i världen
26 - Internationella dagen för eliminerandet av kärnvapen
27 - Världsturismdagen
28 - Int. dagen för universell tillgång till information
30 - Internationella dagen för översättning

Oktober
1 - Internationella dagen för äldre
2 - Internationella ickevåldsdagen
5 - Internationella dagen för lärare
9 - Världspostunionens dag
10 - Världsdagen för mental hälsa
11 - Internationella flickdagen
15 - Internationella landsbygdskvinnors dag
16 - Världshungerdagen
17 - Internationella dagen för utrotande av fattigdom
20 - Världsdagen för statistik
24 - FN-dagen
24 - Världsdagen för information om utvecklingsfrågor
27 - Världsdagen för audiovisuellt kulturarv
31 - Världsdagen för städer

November
2 - Int. dagen för att för att upphäva straffrihet för brott mot journalister
5 - Internationella dagen för tsunamikännedom
6 - Int. dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter
10 - Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling
14 - Världsdiabetesdagen
16 - Internationella dagen för tolerans
19 - Internationella toalettdagen
20 - Barnkonventionsdagen
20 - Industrialiseringsdagen för Afrika
21 - Världsdagen för TV
25 - Internationella dagen mot våld mot kvinnor
29 - Int. solidaritetsdagen med det palestinska folket
30 - Int. dagen till minnet av offren för kemisk krigsföring

December
1 - Internationella AIDS-dagen
2 - Internationella dagen för avskaffande av slaveri
3 - Internationella dagen för handikappade
5 - Int. dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling
5 - Internationella volontärdagen
5 - Världsdagen för jordmån
7 - Internationella dagen för civil luftfart
9 - Internationella dagen mot korruption
10 - Mänskliga rättigheternas dag
11 - Internationella dagen för världens berg
12 - Internationella dagen för neutralitet
12 - Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla
18 - Internationella migrationsdagen
20 - Internationella mänskliga solidaritetens dag