temadagar.se

Internationella rabiesdagenVill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Taggar:

Global Alliance for Rabies Control
Internationella rabiesdagen