temadagar.se

Internationella SLE-dagen


Internationella SLE-dagen 2018 infaller den 10 maj.

Läs mer om Internationella SLE-dagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Folknykterhetens dag
Första metardagen
Kristi himmelsfärdsdag

Taggar:

Internationella SLE-dagen