temadagar.se

Internationella sömndagen

Det är viktigt för alla att få en god natts sömn och det är avgörande för både hälsa och välbefinnande hos människor. Därför har Internationella sömndagen instiftats av World Association of Sleep Medicine (WASM). Internationella sömndagen infaller på varierande datum varje år och heter på engelska World Sleep Day. Dagen är instiftad för att hylla sömn och upplysa om viktiga frågor som rör sömnen, men även saker kring, t ex medicin, utbildning och sociala aspekter, samtidigt syftar dagen till att hjälpa människor med sömnproblem genom att bättre förebygga och hantera sömnstörningarna.


Internationella sömndagen är instiftad av WASM.

Läs mer om Internationella sömndagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Grammatikdagen
Internationella sömndagen
Kollektivavtalets dag
Saint Patrick's day