temadagar.se

Internationella tubadagen


Internationella tubadagen 2019 infaller den 3 maj.

Internationella tubadagen infaller första fredagen i maj.

Internationella tubadagen är instiftad av Joel Day.

Läs mer om Internationella tubadagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Asociala dagen
Byxfria dagen
Grillens dag
Internationella dagen för pressfrihet

Taggar:

Första fredagen i maj
Internationella tubadagen