temadagar.se

Internationella tubadagen


Internationella tubadagen 2018 infaller den 4 maj.

Internationella tubadagen infaller första fredagen i maj.

Läs mer om Internationella tubadagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Byxfria dagen
Grillens dag
Star wars-dagen

Taggar:

Första fredagen i maj
Internationella tubadagen