temadagar.se logotype

Larsdagen


När är Larsdagen 2020?

Larsdagen 2020 infaller den 10 augusti.

Läs mer om Larsdagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Lejonets dag

Taggar:

Larsdagen