temadagar.se logotype

Luciadagen


När är Luciadagen 2020?

Luciadagen 2020 infaller den 13 december.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Tredje advent

Taggar:

Luciadagen