temadagar.se

Musikens dag


Musikens dag 2018 infaller den 13 oktober.

Musikens dag infaller andra lördagen i oktober.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Frimärkets dag
International Suit Up Day
Internationella klarspråksdagen
Världstrombosdagen

Taggar:

Andra lördagen i oktober
Musikens dag