temadagar.se

Rosens dag


Rosens dag 2019 infaller den 2 juli.

Rosens dag är instiftad av Svenska rossällskapet, Programmet för odlad mångfald och GRO Plantskolor.

Läs mer om Rosens dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Rosens dag