temadagar.se

Rosens dag


Rosens dag infaller den 2 juli varje år, nästa gång den 2 juli 2018.

Rosens dag är instiftad av Svenska rossällskapet, Programmet för odlad mångfald och GRO Plantskolor.

Läs mer om Rosens dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Rosens dag

Taggar: