temadagar.se

Statisternas dag


Statisternas dag 2019 infaller den 29 december.

Statisternas dag är instiftad av Statistföreningen.

Läs mer om Statisternas dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Statisternas dag
Statistföreningen