temadagar.se

Tidningsbudens dag


Tidningsbudens dag 2018 infaller den 4 september.

Tidningsbudens dag infaller varierande datum varje år.

Tidningsbudens dag är instiftad av News Media Alliance.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Dagen för ungas psykiska hälsa
Skolans dag

Taggar:

Andra lördagen efter den 7 oktober
Newspaper Association of America
Tidningsbudens dag