temadagar.se

Världsdagen för mental hälsa


Världsdagen för mental hälsa 2019 infaller den 10 oktober.

Världsdagen för mental hälsa är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Grötens dag
Internationella dagen mot dödsstraff
Nordiska afasidagen
Världssyndagen

Taggar:

Förenta nationerna
Världsdagen för mental hälsa