temadagar.se

Världsdagen för mental hälsa


Världsdagen för mental hälsa infaller den 10 oktober varje år, nästa gång den 10 oktober 2017.

Världsdagen för mental hälsa är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Grötens dag
Internationella dagen mot dödsstraff
Nordiska afasidagen
Världsdagen för mental hälsa