Allemansrättens dag

Allemansrättens dag instiftades 2022 av Svenskt Friluftsliv och Generation Pep i syfte att långsiktigt säkra allemansrätten som är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv. Genom dagen vill vi öka kunskapen om allemansrätten så fler ger sig ut i naturen för att njuta och att röra på sig. Allemansrättens dag är en nationell kampanj som anordnas i samverkan mellan många aktörer inom friluftsliv som på olika sätt arbetar med att sprida kunskap och hjälper fler att komma ut. Allemansrätten är skyddad av grundlagen och unik i sitt slag – därför är den värd att fira 20 september!

Allemansrättens dag är alltid den 20 september, dagen infaller nästa gång den 20 september 2024.

Allemansrättens dag är instiftad av Svenskt Friluftsliv och Generation Pep.

Det är 151 dagar kvar till Allemansrättens dag.


Missa aldrig en temadag igen!

Köp vår kalender eller bli medlem i Temadagar.se's vänner så får du tillgång till alla våra temadagar i din digitala kalender. Kalendern kan du visa ut i din digitala privata eller jobb-kalender vilket gör att du enkelt kan hålla dig uppdaterad om när olika temadagar infaller. Blir du medlem i Temadagar.se's vänner får du nu även vårt månadsvisa nyhetsbrev med information om kommande temadagar och annat unikt innehåll.

Kategorier:

Djur och växter
Företags- och organisationsdagar

Taggar:

20 september, Allemansrättens dag, Generation Pep!, Svenskt friluftsliv

Andra temadagar 20 september:

Bålens dag