temadagar.se

Bilens dag

Bilens dag firas sedan 2010 den 28 oktober varje år, dagen uppmärksammar hur viktig bilen har varit för vår utveckling, bredvid t ex telegrafen och järnvägen har bilens dag gjort mycket för vår utveckling. De företag som står bakom bilens dag anser alla att bilen gör livet friare, rikare och enklare. Tack vare bilen kan mobiliteten öka, något som är en förutsättning för ekonomisk utveckling, demokrati och högre livskvalitet.


Bilens dag infaller den 28 oktober varje år, nästa gång den 28 oktober 2017.

Bilens dag är instiftad av Motorbranschens Riksförbund.

Läs mer om Bilens dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Bilens dag
Hackkorvens dag
Internationella animationens dag
Unik butik-dagen