temadagar.se

Civilkuragets dag


Civilkuragets dag infaller den 12 oktober varje år, nästa gång den 12 oktober 2018.

Civilkuragets dag är instiftad av SAC-Syndikalisterna.


Samma dag uppmärksammas:

Civilkuragets dag
Internationella reumatikerdagen