temadagar.se

Civilkuragets dag


Civilkuragets dag 2018 infaller den 12 oktober.

Civilkuragets dag är instiftad av SAC-Syndikalisterna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Äggets dag
Internationella reumatikerdagen

Taggar:

Civilkuragets dag
SAC-Syndikalisterna