temadagar.se

Den stressfria dagen


Den stressfria dagen 2019 infaller den 28 maj.

Läs mer om Den stressfria dagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internationella burgardagen
Internationella krama en musiker-dagen
Internationella mensdagen

Taggar:

Den stressfria dagen