temadagar.se

Elens dag


Elens dag infaller den 23 januari varje år, nästa gång den 23 januari 2018.

Elens dag är instiftad av Svensk energi.

Läs mer om Elens dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Elens dag