temadagar.se

Elens dag


Elens dag 2019 infaller den 23 januari.

Elens dag är instiftad av Svensk energi.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Skogens dag

Taggar:

Elens dag
Svensk energi