temadagar.se

Europeiska språkdagen


Europeiska språkdagen infaller den 26 september varje år, nästa gång den 26 september 2018.

Läs mer om Europeiska språkdagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Europeiska språkdagen