temadagar.se

Europeiska språkdagen


Europeiska språkdagen 2018 infaller den 26 september.

Läs mer om Europeiska språkdagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Skolmjölkens dag

Taggar:

Europeiska språkdagen