temadagar.se logotype

Fascinerande växters dag


När är Fascinerande växters dag 2020?

Fascinerande växters dag 2020 infaller den 18 maj.

Läs mer om Fascinerande växters dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internationella museidag

Taggar:

Fascinerande växters dag