temadagar.se

Fascinerande växters dag


Fascinerande växters dag 2019 infaller den 18 maj.

Läs mer om Fascinerande växters dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internationella museidag
World Whisky Day

Taggar:

Fascinerande växters dag