temadagar.se

FN:s befolkningsdag


FN:s befolkningsdag infaller den 11 juli varje år, nästa gång den 11 juli 2018.

FN:s befolkningsdag är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

FN:s befolkningsdag
Internationella råkostdagen