temadagar.se

FN:s dag för offentliga tjänster


FN:s dag för offentliga tjänster 2019 infaller den 23 juni.

FN:s dag för offentliga tjänster är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

FN:s dag för offentliga tjänster
Förenta nationerna