temadagar.se

FN:s dag för offentliga tjänster


FN:s dag för offentliga tjänster infaller den 23 juni varje år, nästa gång den 23 juni 2017.

FN:s dag för offentliga tjänster är instiftad av Förenta nationerna.