temadagar.se

Frufridagen

Frufridagen infaller den 24 januari varje år och introducerades i början av 50-talet av tv-legenden Lennart Hyland. På frufridagen är det männen som ska göra allt ”kvinnogöra”, männen ska denna dagen laga mat, tvätta och så vidare vilket på 1950-talet främst sköttes av kvinnor.


Frufridagen infaller den 24 januari varje år, nästa gång den 24 januari 2018.

Frufridagen är instiftad av Lennart Hyland.


Samma dag uppmärksammas:

Frufridagen