temadagar.se logotype

Frufridagen

Frufridagen infaller den 24 januari varje år och introducerades i början av 50-talet av tv-legenden Lennart Hyland. På frufridagen är det männen som ska göra allt ”kvinnogöra”, männen ska denna dagen laga mat, tvätta och så vidare vilket på 1950-talet främst sköttes av kvinnor.


När är Frufridagen 2021?

Frufridagen 2021 infaller den 24 januari.

Frufridagen är instiftad av Lennart Hyland.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

24 januari
Frufridagen
Lennart Hyland