temadagar.se

Gamla vänners dag


Gamla vänners dag 2019 infaller den 8 maj.

Gamla vänners dag infaller andra onsdagen i maj.

Gamla vänners dag är instiftad av Bo Bergendal.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Andra onsdagen i maj
Bo Bergendal
Gamla vänners dag