temadagar.se logotype

Grammatikdagen


När är Grammatikdagen 0?

Grammatikdagen infaller på varierande datum.

Läs mer om Grammatikdagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Taggar:

Grammatikdagen
Tredje fredagen i mars