temadagar.se

Internationell solidaritetsdag för tortyroffer


Internationell solidaritetsdag för tortyroffer infaller den 26 juni varje år, nästa gång den 26 juni 2018.

Internationell solidaritetsdag för tortyroffer är instiftad av Förenta nationerna.