Internationella bi-dagen – Världsbidagen

Internationella bi-dagen – Världsbidagen är alltid den 20 maj, dagen infaller nästa gång den 20 maj 2024.

Det är 86 dagar kvar till Internationella bi-dagen – Världsbidagen.

[temadaga