temadagar.se

Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter


Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter infaller den 6 november varje år, nästa gång den 6 november 2017.

Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter är instiftad av Förenta nationerna.