temadagar.se logotype

Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter


När är Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 2020?

Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter 2020 infaller den 6 november.

Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Gustav Adolfsdagen

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter