temadagar.se

Internationella dagen för att tvätta händerna


Internationella dagen för att tvätta händerna infaller den 15 oktober varje år, nästa gång den 15 oktober 2018.

Internationella dagen för att tvätta händerna är instiftad av Public-Private Partnership for Handwashing.


Samma dag uppmärksammas:

Brösthälsodagen
Fetaostens dag
Internationella beröringsdagen
Internationella dagen för att tvätta händerna
Internationella landsbygdskvinnors dag
Vita käppens dag