temadagar.se

Internationella dagen för avskaffande av slaveri


Internationella dagen för avskaffande av slaveri infaller den 2 december varje år, nästa gång den 2 december 2017.

Internationella dagen för avskaffande av slaveri är instiftad av Förenta nationerna.