temadagar.se

Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression


Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression infaller den 4 juni varje år, nästa gång den 4 juni 2017.

Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Assistansens dag
Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression
Pingstdagen