temadagar.se

Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression


Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression 2019 infaller den 4 juni.

Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Assistansens dag

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression