temadagar.se

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor


Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor infaller den 25 november varje år, nästa gång den 25 november 2017.

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor är instiftad av Förenta nationerna.