temadagar.se

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor


Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor 2018 infaller den 25 november.

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor