temadagar.se logotype

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor


När är Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor 2020?

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor 2020 infaller den 25 november.

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor