temadagar.se

Internationella dagen för civil luftfart


Internationella dagen för civil luftfart infaller den 7 december varje år, nästa gång den 7 december 2017.

Internationella dagen för civil luftfart är instiftad av Förenta nationerna.