temadagar.se

Internationella dagen för kooperativ


Internationella dagen för kooperativ infaller första lördagen i juli.

Internationella dagen för kooperativ är instiftad av Förenta nationerna.