temadagar.se

Internationella dagen för kooperativ


Internationella dagen för kooperativ infaller nästa gång den 1 juli 2017.

Internationella dagen för kooperativ infaller första lördagen i juli.

Internationella dagen för kooperativ är instiftad av Förenta nationerna.